Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać.

Boba Centrum Rehabilitacji i
Terapii Bogna Mikołajczak

Poznaj nas

Zajmujemy się fizjoterapią pediatryczną. Jest to zintegrowane podejście do opieki zdrowotnej obejmujące spojrzenie na całego małego człowieka oraz jego rodzinę. Celem głównym jest zaspokojenie potrzeb każdej osoby. Porozmawiaj z nami o spersonalizowanym planie leczenia, który pomoże osiagnąć TWÓJ cel.

0
Terapeutki
0
Terapii
0 +
lat doświadczenia

Oferta

- Zobacz co mamy do zaoferowania -

Rehabilitacja Metodą NDT-Bobath

Metoda ta stanowi neurorozwojową koncepcję rehabilitacji dzieci opartą na holistycznym podejściu do pacjenta. 

Jej celem jest dążenie do jak największej samodzielności dziecka poprzez zabawę i zdobywanie umiejętności ruchowych. W odniesieniu do niemowląt, ma za zadanie wspierać rodzica w jego kompetencjach rodzicielskich, wspierać prawidłowy rozwój dziecka, wskazywać dziecku prawidłowe wzorce ruchowe, które będą w przyszłości niezbędne do ergonomicznego poruszania się..

Integracja Sensoryczna Ayres Sensory Integration ASI®

Metoda opracowana z myślą o dzieciach, które posiadają trudności w zakresie  zachowania i uczenia się.

Metoda opracowana z myślą o dzieciach, które posiadają trudności w zakresie  zachowania i uczenia się. Polega na zintegrowaniu bodźców napływających ze wszystkich zmysłów, tak aby dziecko bez trudu selekcjonowało je, interpretowało oraz wykorzystywało w życiu codzienny. Głównym celem jest zdobycie przez dziecko takich kompetencji ruchowych, poznawczych, społecznych i emocjonalnych, aby pokonywało trudności na każdej płaszczyźnie życia. Z tego względu niezbędna jest tutaj praca zespołowa, współpraca z rodzicami oraz z placówką, w której dziecko spędza najwięcej czasu.

Kinesiology
Taping

To aplikacja plastrów elastycznych lub statycznych na ciało. Plaster dopasowuje się do skóry, umożliwiając pełen zakres ruchu.

Oddziaływuje na ciało sensorycznie  oraz aktywuje mięśnie do dalszej pracy. Stosując taping statyczny u dzieci można w ten sposób korygować wady stóp lub stabilizować urazy. Stosowany najczęściej jako terapia wspomagająca.

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa wg Upledger Institute

To jedna z metod terapii manualnej. Cechuje ją delikatność i wykorzystanie siły nacisk ok 5 gram.

Poprzez pracę z tkankami terapeuta wpływa na układ craniosakralny (struktury otaczające mózg i rdzeń kręgowy), który wpływa na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Skupia się przede wszystkim na możliwość samouzdrowiania, dlatego może być stosowana niezależnie od wieku i stanu pacjenta.

Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Stóp Dziecka

Metoda stworzona stosunkowo niedawno – 1992r. 

Opiera się na fizjologicznym rozwoju aktywności stopy, wykorzystując jej naturalne wzorce. Głównym założeniem jest to, że stopa ma swoją długość, szerokość i wysokość – stąd nazwa trójwymiarowa.

Terapia
Ręki

Terapia skoncentrowana na usprawnieniu motoryki małej.

 – obręczy barkowej, kończyn górnych oraz dłoni.Jednakże, aby motoryka mała mogła prawidłowo funkcjonować najpierw należy ocenić stan motoryki dużej, stan zmysłu wzroku – wykonać rzetelną diagnozę dziecka. Najczęściej Terapia Ręki jest ostatnim etapem przygotowującym dziecko do pójścia do szkoły.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

To zespół działań i aktywności przeznaczony dla dzieci od urodzenia 

do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Terapia ma na celu likwidację różnić pomiędzy opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym, a normatywnie rozwijającym się dzieckiem.

Terapia
Masażem

Masaż rozluźnia mięśnie, relaksuje, redukuje napięcie, stres, bezsenność

poprawia krążenie krwi, dotlenia organizm , zmniejsza ból i przynosi wiele innych pozytywnych rezultatów. W przypadku małego dziecka często jest świetną możliwością na nawiązanie kontaktu rodzica z dzieckiem.

Terapia
Manualna

To metoda fizjoterapii wykorzystująca cały wachlarz technik

chwytów, pozycji w celu poprawy ruchomości i funkcjonowania narządu ruchu człowieka.

Korekcja Wad Postawy

Polega na wzmocnieniu poszczególnych partii mięśni ciała, wykryciu blokad powięziowo-mięśniowych,

 nauce czynnej korekcji ciała dziecka tak, aby w przyszłości nie miało trudności w zakresie narządu ruchu.

Terapia Tkanek Miękkich

To jedna z technik manualnych mająca na celu usunięcie napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego.

Najczęściej skrócenie struktur tkanek miękkich objawia się sztywnością, nieprawidłowym wzorcem ruchowym, utratą elastyczności czy brakiem pełnego zakresu ruchu w stawie.

Zawartość przełącznika

Terapia Metodą MAES

Movement Analysis Education Strategies – to podejście terapeutyczne, które zwraca uwagę na efekt długofalowy.

Skierowana do dzieci w każdym wieku z zaburzeniami neuro-rozwojowymi i neurologicznymi m.in. mózgowym porażeniem dziecięcym. Celem terapii jest danie dziecku jak największej możliwości rozwoju korzystając z mocnych stron dziecka oraz modyfikacja procesu rozwoju oparta na potrzebach dziecka.

Metoda FITS

Metoda posiada spójną koncepcję, uwzględniającą zasady leczenia dysbalansu mięśniowo-powięziowego. Terapia rozpoczyna się od poprawy propriocepcji/czucia głębokiego, relaksacji hipertonicznych mięśni, następnie wzmocnienia wyhamowanych mięśni, aż do uzyskania najlepszych warunków do wykonania wzorców korekcyjnych oraz autokorekcji postawy ciała

Metoda FITS obejmuje 3 etapy:
1. Badanie i uświadomienie pacjenta.
2. Przygotowanie do korekcji: trening kontroli senso­motorycznej, usuwanie barier mięśniowo-powięzio­wych ograniczających ruch korekcyjny.
3. Trójpłaszczyznową korekcję – budowanie i stabili­zowanie korekcyjnych wzorców ruchowych w otwartych i zamkniętych łańcuchach biokinematycznych, w po­zycjach funkcjonalnych.

Metoda Prechtla

Jest to nieinwazyjne badanie globalnych wzorców rozwoju u wcześniaków, noworodków urodzonych o czasie i niemowląt w pierwszych trzech miesiącach życia. 

Metoda Prechtla służy do jak najwcześniejszego zdiagnozowania niedojrzałości lub uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Polega na ocenie tzw. general movements i fidgety movements, które widoczne są podczas analizy filmów prezentujących niemowlę w kilku pozycjach. Nagrania przekazuje rodzic.

Terapia osteopatyczna w pediatrii

Ocena niemowlęcia pod kątem konieczności pojęcia interwencji terapeutycznej oraz wykorzystanie techniki osteopatycznych, które pomogą rozwiązywać najczęstsze problemy niemowląt oraz dzieci m.in.:

  • kolka
  • refluks
  • trudności z karmieniem
  • zniekształcenie główki

- Zobacz naszą pracę -

Galeria

- Poznaj nas-

Nasze fizjoterapeutki

image3 Boba i heniek

Bogna Mikołajczak

Martyna Jóźwiak

Martyna Jóźwiak

Joanna Michalska

Joanna Michalska

Zuzanna Wróbel

Ola dobry format

Aleksandra Kokowska

- Poznaj nas-

Neurologopeda

Marcelina
Asia Jaśniak na stronę

Joanna Jaśniak

- Poznaj nasze ceny -

Cennik

Pierwsze spotkanie obejmuje wywiad, ocenę neurorozwojową pod kątem posiadanych umiejętności oraz odruchów noworodkowych, instruktaż rodziców w zakresie pielęgnacji malucha, zalecenia do domu – możliwość nagrywania terapeuty, kinesiology taping w okeślonych przypadkach. 

Koszt :200 zł ok 60-90 min

Każde kolejne spotkanie 150 zł ok. 40-60 min

Pierwsze spotkanie obejmuje wywiad, ocenę dziecka pod kątem posiadanych umiejętności oraz aspektów sensorycznych i rozwoju poznawczego, zalecenia do domu, w razie potrzeby kinesiology taping oraz opis.

Koszt: 200 zł czas trwania 60-90min

Każda kolejna wizyta to koszt 140 zł czas trwania 45 min.

 

Spotkanie obejmuje wywiad, ocenę dziecka pod kątem rozwoju psychomotorycznego, sensorycznego oraz analizy ciała w kierunku profilaktyki wady postawy (pomiary kończyn, zakresów ruchu w stawach, siły mięśni, analizy chodu).

Koszt to 250 zł za 60-90 min

Opis za zaleceniami do domu 100 zł

Terapia fizjoterapeutyczno-sensoryczna koszt 140 zł za 45 min

Diagnoza obejmuje 2 spotkania z dzieckiem i rodzicem + 3 on-line z rodzicami w celu omówienia diagnozy.

W skład diagnozy wchodzi:

wywiad

dane z kwestionariusza sensomotorycznego

opinia na temat funkcjonowania dziecka z placówki, do której uczęszcza

obserwacja zabawy swobodnej

obserwacja kliniczna

testy w kierunku dyspraksji

opis z zaleceniami do pracy w domu

Czas trwania ok 180 min

Koszt 450 zł

130 zł ok 45 min.

Przy zakupie abonamentu miesięcznego koszt zajęć wynosi 120 zł za 45 min. Jeżeli Rodzic odwoła zajęcia w tym samym dniu, to jest zobligowany do zapłaty 50 % ceny zajęć. Karnet miesięczny musi zostać wykorzystany w danym miesiącu (4 zajęcia).

Terapia obejmuje zajęcia pod kątem wady postawy. Terapia zostaje przeprowadzona po konsultacji ortopedycznej (opis zdjęcia RTG, opis lekarski).

Koszt : 150 zł za 45 min.

Wywiad z rodzicami, obserwacja umiejętności dziecka omówienie zasad terapii, czas trwania ok 90min koszt 150 zł.

Terapia 60 min 140 zł

Niemowlęta

Czas trwania ok 20-30 min koszt 100 zł.

Dzieci starsze

koszt 150 zł – ok 45 – 60 min

Dzieci z autyzmem

Czas trwania zależny od możliwości

Cena do uzgodnienia z terapeutą prowadzącym.

Koszt : 300 zł

Czas trwania 60 min

Opis spotkania: 100 zł

Współpracujemy z:

Bądźmy w kontakcie

W każdej chwili można kontaktować się poprzez komunikatory whats upp i skype: Bogna Mikołajczak

tel. 609931931

Lokalizacja :

ul. Błażeja 88d Centrum Od Głowy do Mowy

ul.Jackowskiego 33/1 Physioart

Poznań